Imitating Private Business in Public Procurement: Swedish "affärsmässighet".

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter
  1. Upphandling av hållbart byggande: utveckling av kommunal praxis, del II

    Karsten Åström & Lina Wedin Hansson

    FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

    2005/01/012006/12/25

    Projekt: Forskning