Implementation of MRI gel dosimetry in radiation therapy

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Abstract

Popular Abstract in Swedish
Gel-dosmätningar för kontroll av strålbehandling av cancertumörer

När en patient strålbehandlas avser man att bestråla sjuka områden i kroppen. Det är dock omöjligt att göra detta utan att därmed även till viss del stråla på omkringliggande organ och komplikationer kan då uppstå. För att minimera dessa bieffekter och optimera behandlingen används ofta en så kallad dosplanering. Med hjälp av datorer kan man simulera hur patienten ser ut och planera energi, riktning och utsträckning på strålningen som träffar kroppen. Datorn räknar sedan ut vilken absorberad dos olika organ och områden får vid vissa inställningar. Den absorberade dosen är samma sak som den energi som stannar i kroppen per viktenhet (joule per kilogram). Man vill alltså maximera den absorberade dosen i tumören och minimera den i normalvävnad.

Dosberäkningar kan vara svåra att kontrollera, särskilt i en patientlik situation. Man mäter ofta den absorberade dosen med olika detektorer i stora vattenbehållare. I denna avhandling har den nya tekniken med dosimetergel använts för att mäta den absorberade dosen i tre dimensioner. Gelen består av en gelningskomponent, som gelatin, och en strålkänslig lösning. När man strålar på gelen ändras den kemiska sammansättningen i proportion till dosen och genom att detektera denna förändring kan man alltså mäta dosen. I vårt fall använder man magnetisk resonans (MR) för att detektera förändringen och genom att man därmed får en bild av gelen i valfri riktning kan man läsa ut dosen inuti en volym.

I denna avhandling har en ny metod för direkt jämförelse av dosplanering och gel-dosmätningar utvecklats. Metoden har använts i kliniskt relevanta situationer. Avhandlingen visar på att dosimetergel och MR är en mycket lovande teknik som har förbättrats främst genom optimeringar av MR utvärderingen och användande av ny utrustning.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Radiologi och bildbehandling

Nyckelord

Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
  • [unknown], [unknown], handledare, Extern person
Tilldelningsdatum1998 dec 11
Förlag
  • Department of Radiation Physics, Lund university
Tryckta ISBN91-628-3241-7
StatusPublished - 1998
PublikationskategoriForskning