Induction of operational tolerance to allografts and xenografts

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Abstract

Popular Abstract in Swedish
Med dagens medicinska teknik måste mottagare av transplanterade organ ta immundämpande läkemedel varje dag för att undvika att transplantatet avstöts. Dessa patienter får ett generellt nedsatt immunförsvar vilket betyder att de blir mottagliga för infektionssjukdomar, samt har en ökad risk för att utveckla tumörer. När det gäller transplantation av vävnader från andra arter, så kallad xenotransplantation, är avstötningsreaktionen såpass aggressiv att immunosuppression med dagens läkemedel ej är tillräcklig.

För att lösa dessa problem har man under senare år börjat utveckla en strategi som går ut på att blockera signaler mellan de immunförsvarsceller som är viktiga för aktivering av T-celler. Det är T-cellerna som huvudsakligen anses mediera avstötning av ett transplantat. Två molekyler, B7 och CD40L har visat sig vara mycket viktiga vid T-cellsaktivering. Blockering av B7 och CD40L har fungerat väl vid experimentell transplantation i en särskild stam av möss (C3H) men har däremot inte haft någon effekt i en annan stam (C57BL/6). Det har visat sig att de sistnämnda mössen har T-celler som kan aktiveras utan signalering genom B7 och CD40L.

I detta arbete har strategin varit att kombinera blockering av B7 och CD40L med en antikropp som riktar sig mot en tredje molekyl, LFA-1. Även denna molekyl är känd för att vara viktig vid aktivering av CD8+ T-celler. Vi har använt trippelblockad vid hjärttransplantation mellan möss (där mottagarstammen är C57BL/6) samt vid transplantation av hjärnceller (neuron) från gris till mus. Behandlingen har getts under en veckas tid från transplantationstillfället (s.k. induktionsbehandling). Resultatet är långsiktig överlevnad av hjärttransplantat och neuron från grisar. Vi har sedan visat att detta uppnås genom uppkomsten av regulatoriska T-celler, vilka hindrar värdens T-celler från att avstöta organet och istället behandlar det som om det vore kroppens eget. Dessa resultat kan bli en del i en utveckling där patienter som har blivit organtransplanterade slipper ta immundämpande medel och att patienter med Parkinson’s sjukdom och andra neurologiska sjukdomar kan få behandling med celler från grisfoster.

Detaljer

Författare
  • Matthias Corbascio
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Klinisk medicin

Nyckelord

Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
  • [unknown], [unknown], handledare, Extern person
Tilldelningsdatum2002 nov 25
Förlag
  • Matthias Corbascio,
Tryckta ISBN91-628-5444-5
StatusPublished - 2002
PublikationskategoriForskning

Relaterad forskningsoutput

Lena C Larsson, Matthias Corbascio, Thomas C Pearson, Christian P Larsen, Henrik Ekberg & Håkan Widner, 2003, I : Transplantation. 75, 9, s. 1448-1454

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Matthias Corbascio, Harish Mahanty, Cecilia Österholm, Zhongquan Qi, Thomas C Pearson, Christian P Larsen, Chris E Freise & Henrik Ekberg, 2002, I : Transplantation. 74, 1, s. 35-41

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Matthias Corbascio, Helene Ekstrand, Cecilia Österholm, Zhongquan Qi, Mecislovas Simanaitis, Christian P Larsen, Thomas C Pearson, Kristian Riesbeck & Henrik Ekberg, 2002, I : Transplant Immunology. 10, 1, s. 55-61

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (4)