Industrins utveckling mot netto-nollutsläpp 2050

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Bibtex

@book{3cadc14b9cbb4b9680dda6879d4d616b,
title = "Industrins utveckling mot netto-nollutsl{\"a}pp 2050",
abstract = "Sverige har en vision om ”netto-noll” utsl{\"a}pp av v{\"a}xthusgaser till 2050 och {\"a}r p{\aa} god v{\"a}g att n{\aa} utsatta delm{\aa}l f{\"o}r utsl{\"a}ppsreduktioner till 2020. Klimatfr{\aa}gan {\"a}r dock l{\aa}ngsiktig och det under klimatkonventionen antagna 2-gradersm{\aa}let inneb{\"a}r utsl{\"a}pps{\aa}taganden som str{\"a}cker sig till {\aa}r 2050 och bortom. En l{\aa}ngsiktigt effektiv klimatpolitik ska d{\"a}rf{\"o}r utv{\"a}rderas b{\aa}de efter vilka l{\aa}ngsiktiga utvecklingsm{\"o}jligheter den skapar likv{\"a}l som efter de utsl{\"a}ppsreduktioner som n{\aa}s till l{\"a}gsta kostnad p{\aa} kort sikt. Detta betyder ett {\"o}kat fokus p{\aa} styrning och {\aa}tg{\"a}rder som inte ger direkta utsl{\"a}ppsreduktioner idag men som p{\aa} l{\aa}ng sikt skapar f{\"o}ruts{\"a}ttningar i form av infrastruktur, kunskap, teknikutveckling och gr{\"o}nt entrepren{\"o}rskap. P{\aa} l{\aa}ng sikt m{\aa}ste klimatpolitiken {\"a}ven forts{\"a}tta med bredare ekonomiska ansatser som gr{\"o}n skattev{\"a}xling f{\"o}r att styra mot klimatsmartart konsumtion. F{\"o}r tillverkningsindustrin b{\"o}r staten skapa bra generella f{\"o}ruts{\"a}ttningar f{\"o}r innovation och industriell utveckling f{\"o}r att underl{\"a}tta tillverkningsindustrins omst{\"a}llning till nya ”gr{\"o}na” marknadskrav. F{\"o}r basindustrin beh{\"o}ver dock staten ta ett s{\"a}rskilt ansvar och ha en sammanh{\"a}ngande innovationspolitik som mer riktat styr mot att utveckla nya tekniska l{\"o}sningar f{\"o}r att klara l{\aa}ngsiktiga klimatm{\aa}l. Forskning och utveckling {\"a}r redan idag en viktig del av svensk klimatpolitik men det saknas en sammanh{\aa}llen svensk strategi f{\"o}r basindustrin. F{\"o}r att utveckla de r{\"a}tta institutionella f{\"o}ruts{\"a}ttningarna f{\"o}resl{\aa}r vi tv{\aa} uppdrag som b{\"o}r utvecklas och sedan permanentas inom myndigheterna. I. Ett uppdrag att utveckla kapaciteten att analysera och utv{\"a}rdera strukturomvandlingen mot gr{\"o}nare sektorer i ekonomin II. Ett uppdrag att utveckla branschvisa f{\"a}rdplaner f{\"o}r industrin B{\"a}gge uppdrag syftar till att st{\"a}rka myndigheternas f{\"o}rm{\aa}ga att effektivt implementera en l{\aa}ngsiktig klimatpolitik med ett fokus p{\aa} industri- och teknikutveckling",
keywords = "Industry, road map, 2050, climate policy",
author = "Max {\AA}hman and Nilsson, {Lars J} and Andersson, {Fredrik N G}",
year = "2013",
language = "svenska",
volume = "88",
series = "IMES/EES reports",
publisher = "Lund University",

}