Inledning

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter
  1. 2010
  2. Lychnos : Lardomshistoriska samfundets arsbok = annual of the Swedish History of Science Society (Tidskrift)

    Lundblad, K. (gästredaktör), Horstboll, H. (gästredaktör)
    2010

    Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteRedaktör för tidskrift