Inledning

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Bibtex

@inbook{a1fb0bdcd36f4b87b01fd0bb381307ac,
title = "Inledning",
keywords = "bildtolkning, tecken, betydelse, betydelsebildning, uttryckets genomskinlighet/p{\aa}taglighet, inneh{\aa}llets n{\"a}rvaro/doldhet/fr{\aa}nvaro, form, {\"o}vers{\"a}ttning, substans, m{\aa}ngtydighet, tolkningens medium, tolkningens omv{\"a}nda riktning, kontext, materiell/plastisk/ikonisk/verbal betydelse, tolkningens grund, bilden i sig, intention, perception, medvetna/omedvetna betydelser, historiskt givna/ahistoriska betydelser, framtiden, holism, inneh{\aa}ll, publiken, uttryck, kritiken, det {"}{\"o}ppna{"} verket, verkligheten/sanningen/historiens facit, individuellt/samh{\"a}lleligt/ahistoriskt omedvetet, kombinationsprocess, urvalsprocess, historisk-genetiskt studium",
author = "Jan-Gunnar Sj{\"o}lin",
note = "2. uool. 1998, som {\"a}r reviderad och utvidgad, har ersatt 1. uppl. fr{\aa}n 1993.",
year = "1993",
language = "svenska",
isbn = "91-44-34731-6",
editor = "Jan-Gunnar Sj{\"o}lin",
booktitle = "Att tolka bilder. Bildtolkningens teori och praktik med exempel p{\aa} tolkningar av bilder fr{\aa}n 1850 till i dag",
publisher = "Studentlitteratur AB",

}