Innovation for biorefineries – Networks, narratives, and new institutions for the transition to a bioeconomy

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Abstract

I omställningen till en mer hållbar bioekonomi har mycket fokus legat på utvecklingen av biobränslen. När det gäller innovation och utveckling av kemikalier och andra produkter släpar utvecklingen efter av flera orsaker, vilket visas i denna avhandling.

Forskningen visar att det nuvarande systemet är inlåst i ett fossilberoende av flera olika orsaker, både tekniska, organisatoriska och materiella. Trots att det har funnits ett intresse från olika industrisektorer – som skog, energi och kemi – är samarbeten svåra, särskilt när det gäller faktiska investeringar. Förklaringen till detta ligger delvis i aktörers olika visioner av vad bioraffinaderier är och vilken roll de ska spela i en bioekonomi.

Utvecklingen till en hållbar bioekonomi kräver en omställning av många olika delar av samhället. Det gäller även produktionen av kemikalier och material som idag är beroende av fossila resurser. En möjlighet är att utveckla bioraffinaderier för att producera dessa produkter från bioråvaror.

För att kunna göra omställningen krävs omfattande teknisk innovation, men också förändringar av affärsmodeller, standarder, och regleringar. Sammantaget kan det beskrivas som en socio-teknisk förändring. Avhandlingen har undersökt villkor, utmaningar och möjligheter för just denna typ av socio-teknisk förändring i Sverige. Slutsatsen blir att även om många lovande initiativ har tagits så finns viktiga utmaningar kvar. Dessa utmaningar handlar om svårigheter att samarbeta och konflikter mellan olika visioner för utvecklingen på lokal och global nivå.

Den offentliga sektorn i Sverige har stöttat utvecklingen, men svenska aktörers möjligheter begränsas av globala marknader och strukturer. Det gör det svårt att satsa på de nya former av teknikutveckling och innovation som krävs för en omställning. Det behövs ett fortsatt stöd för teknisk innovation av produkter och processer. Men det finns också ett behov av att skapa modeller för nya värdekedjor som bryter de traditionella mönstren i systemet och som kan forma den nya bioekonomin.

Produktionen av bränslen, kemikalier och material är idag baserad på fossila resurser som olja och naturgas. I flera steg och av flera olika företag processas dessa råvaror till allt mer komplexa produkter som slutligen säljs till användare och konsumenter över hela världen. Under det senaste århundradet har processteknik, tillämpningar, organisationer och regleringar utvecklats till ett komplext socio-tekniskt system, som är anpassat för användningen av fossila resurser. Detta system möter idag stora utmaningar för en omställning till att istället baseras på förnybara, biobaserade råvaror.

Hur ser villkoren ut för att skapa innovationer för bioraffinaderier? Hur formar samarbeten och nätverk mellan aktörer innovation för bioraffinaderier? På vilka sätt skapar förväntningar och institutioner möjligheter för innovation för bioraffinaderier? Dessa frågor har varit grunden för forskningen som presenteras i avhandlingen och svaren är relevanta för både företags strategiska arbete och utformningen av politik för att stödja omställningen till en bioekonomi. I forskningen har flera olika metoder använts: social nätverksanalys för att studera samarbeten, Q-metodik för att undersöka visioner och narrativ, samt en fallstudie.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Annan kemiteknik

Nyckelord

Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
Tilldelningsdatum2018 apr 28
UtgivningsortLund
Förlag
  • Lund University Faculty of Engineering, Lund, Sweden
Tryckta ISBN978-91-7422-569-3
Elektroniska ISBN978-91-7422-570-9
StatusPublished - 2018 apr 3
PublikationskategoriForskning

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data

Relaterad forskningsoutput

Fredric Bauer, Teis Hansen & Hellsmark, H., 2018, I : Technology Analysis and Strategic Management. 30, 8, s. 935-947

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (4)

Related projects

Fredric Bauer, Christian Hulteberg, Lars Coenen & Pål Börjesson

2013/07/012018/04/27

Projekt: AvhandlingTvärvetenskaplig forskning

Visa alla (1)