Inramad skola: ramfaktorer, frames och analys av sociala interaktionsdynamiker i skolan

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Abstract

I Inramad skola beskrivs två olika ramperspektiv: å ena sidan Dahllöfs
och Lundgrens pedagogiska och utbildningssociologiska ramfaktor-perspektiv, å andra sidan Goffmans frame- eller inramningsperspektiv som befattar sig med social interaktion. Perspektiven sätts i arbete i en analys av inramningar av den obligatoriska skolan baserad på styrdokument, närmare bestämt skolan som institution, som
organisation/rörelse respektive som seminarium. De spänningar som finns mellan såväl dessa tre inramningar som mellan dem och olika nyansförskjutna inramningar analyseras sedan med hjälp av Goffmans frame-perspektiv. Avslutningsvis visas att ramfaktor- och frame-perspektiven med fördel kan kombineras i en analys av olika sociala interaktionsdynamiker i skolan, vilka i sin tur kan användas för att förklara och förstå variation mellan och i skolor i en rad olika avseenden.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)
  • Utbildningsvetenskap

Nyckelord

Originalspråksvenska
Titel på värdpublikationVetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang
Undertitel på gästpublikationutbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet
RedaktörerAnders Persson, Roger Johansson
UtgivningsortHelsingborg
FörlagInstitutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet
Sidor391-412
ISBN (elektroniskt)978-91-7473-863-6
ISBN (tryckt)978-91-7473-862-9
StatusPublished - 2014
PublikationskategoriForskning
Peer review utfördNej

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data

Relaterad forskningsoutput

Anders Persson, 2019, Den sociala människan: Sociologi för gymnasieskolan : Arbetshäfte. Eliasson, A. (red.). Lund: Studentlitteratur

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Anders Persson, 2018, 1 red. London & New York: Routledge. 188 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Anders Persson, 2018, Blivande lärare och deras lärare: introduktion till lärarutbildningen. Stockholm: Liber, s. 166-187

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (5)

Relaterade aktiviteter

Persson, A. (Inbjuden talare)
2015 sep 30

Aktivitet: Föredrag eller presentationInbjuden talare

Visa alla (3)