Inramad skola: ramfaktorer, frames och analys av sociala interaktionsdynamiker i skolan

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Bibtex

@inbook{8dadb505aff94b08b703277f9797d5c9,
title = "Inramad skola: ramfaktorer, frames och analys av sociala interaktionsdynamiker i skolan",
abstract = "I Inramad skola beskrivs tv{\aa} olika ramperspektiv: {\aa} ena sidan Dahll{\"o}fs och Lundgrens pedagogiska och utbildningssociologiska ramfaktor-perspektiv, {\aa} andra sidan Goffmans frame- eller inramningsperspektiv som befattar sig med social interaktion. Perspektiven s{\"a}tts i arbete i en analys av inramningar av den obligatoriska skolan baserad p{\aa} styrdokument, n{\"a}rmare best{\"a}mt skolan som institution, som organisation/r{\"o}relse respektive som seminarium. De sp{\"a}nningar som finns mellan s{\aa}v{\"a}l dessa tre inramningar som mellan dem och olika nyansf{\"o}rskjutna inramningar analyseras sedan med hj{\"a}lp av Goffmans frame-perspektiv. Avslutningsvis visas att ramfaktor- och frame-perspektiven med f{\"o}rdel kan kombineras i en analys av olika sociala interaktionsdynamiker i skolan, vilka i sin tur kan anv{\"a}ndas f{\"o}r att f{\"o}rklara och f{\"o}rst{\aa} variation mellan och i skolor i en rad olika avseenden.",
keywords = "sociologi, sociology, utbildningsvetenskap, educational sciences, inramning, frames, framing, ramfaktorer, ramfaktorperspektiv, skola som institution, skola som organisation, skola som r{\"o}relse, skola som seminarium",
author = "Anders Persson",
year = "2014",
language = "svenska",
isbn = "978-91-7473-862-9",
pages = "391--412",
editor = "Anders Persson and Roger Johansson",
booktitle = "Vetenskapliga perspektiv p{\aa} l{\"a}rande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang",
publisher = "Institutionen f{\"o}r utbildningsvetenskap, Lunds universitet",

}