Interne Krisenkommunikation - eine Möglichkeit für Kommunikatoren, strategischen Wert zu demonstrieren

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Abstract

Intern kommunikation är ett område som oftast har negligerats bland såväl forskare som praktiker. Merparten av forskningen och praktiken inom kriskommunikation har fokuserats på extern kommunikation vilket kan förklaras med att de flesta forskare inom fältet har sin bakgrund inom public relations och att den externa kommunikationen många gånger är mer tydlig för praktikerna. Men att intern kriskommunikation i stor utsträckning har negligerats kan tyckas märkligt med tanke på att det är organisationsmedlemmarna som på ett tidigt stadium kan upptäcka svaga signaler på förändringar, de kan agera ambassadör under en kris och även agera för att lösa krisen och de är också med i lärandeprocessen efter en kris har avklingat. I detta kapitel beskriver jag området intern kriskommunikation. Jag diskuterar särskilt de två processerna anticipation (upptäckt av svaga signaler på kris) och resiliens (konsten att hantera och lära av en kris). I kapitlet ges förslag på vad en kommunikatör kan göra före en kris, under en kris och efter en kris när det gäller den interna kriskommunikationen. Intern kriskommunikation är ett område där det finns möjligheter för kommunikatörer att påvisa ett strategiskt värde för organisationen.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Kommunikationsvetenskap
Originalspråktyska
Titel på värdpublikationHandbuch Mitarbeiterkommunikation
RedaktörerSabine Einwiller, Sonja Sackmann, Ansgar Zerfass
UtgivningsortBerlin
FörlagSpringer
StatusAccepted/In press - 2020
PublikationskategoriForskning
Peer review utfördJa