Internetlärande för alla. Om insatser för de första fullvärdiga studiemöjligheterna för människor med funktionshinder.

Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

Bibtex

@phdthesis{8c3e346a4b3c446cbe27ddd4ea09842c,
title = "Internetl{\"a}rande f{\"o}r alla. Om insatser f{\"o}r de f{\"o}rsta fullv{\"a}rdiga studiem{\"o}jligheterna f{\"o}r m{\"a}nniskor med funktionshinder.",
abstract = "Ickehandikappade m{\"a}nniskor kan kr{\"o}ka sin kropp och sitt intellekt f{\"o}r att passa in i rigida strukturer, t.ex. i utbildningar. Det kan ofta inte m{\"a}nniskor med funktionshinder. N{\"a}r Internet nu i princip m{\"o}jligg{\"o}r ett individuellt studerande, {\"a}r s{\aa}ledes dett",
keywords = "R{\"o}relsehinder, universitet, skola och internet, L{\"a}rande, SoTL",
author = "Peter Anderberg",
year = "1999",
language = "svenska",
isbn = "91-628-3803-2",
school = "Certec - Rehabiliteringsteknik och Design",

}