Intervjustudie om förutsättningar för nollutsläpp i den svenska basindustrin

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Abstract

I denna rapport presenteras resultaten av den intervjustudie och efterföljande fokusgruppsdiskussion som vi genomfört inom ramen för forskningsprojektet Green Industrial Transitions (GIST, www.gist2050.com). Forskningsprojektets huvudsyfte är att studera förutsättningarna för en omställning till nollutsläpp av koldioxid inom den svenska basindustrin samt analysera strategier, åtgärder och styrmedel som kan bidra till grön industriell omvandling. Under hösten 2016 genomfördes 30 semistrukturerade intervjuer med personer aktiva inom industri, politik, myndigheter och intresseorganisationer, som valdes ut för att representera hela sektorn på ett rättvisande sätt. Frågorna i intervjustudien handlade om klimatstyrning av basindustrin idag, möjligheter till en omställning till nollutsläpp och hur styrningen behöver utvecklas.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Samhällsvetenskap
  • Teknik och teknologier

Nyckelord

  • Klimatpolitik, industri, nollutsläpp, omställning
Originalspråksvenska
UtgivningsortLund
FörlagMiljö- och energisystem, LTH, Lunds universitet
Antal sidor27
ISBN (tryckt)978-91-86961-32-9
StatusPublished - 2017 dec
PublikationskategoriForskning

Publikationsserier

NamnMiljö- och energisystems rapportserie
Nr.106

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data