Intervjustudie om förutsättningar för nollutsläpp i den svenska basindustrin

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Bibtex

@book{43afc26621a7475eac3443af22684d9a,
title = "Intervjustudie om f{\"o}ruts{\"a}ttningar f{\"o}r nollutsl{\"a}pp i den svenska basindustrin",
abstract = "I denna rapport presenteras resultaten av den intervjustudie och efterf{\"o}ljande fokusgruppsdiskussion som vi genomf{\"o}rt inom ramen f{\"o}r forskningsprojektet Green Industrial Transitions (GIST, www.gist2050.com). Forskningsprojektets huvudsyfte {\"a}r att studera f{\"o}ruts{\"a}ttningarna f{\"o}r en omst{\"a}llning till nollutsl{\"a}pp av koldioxid inom den svenska basindustrin samt analysera strategier, {\aa}tg{\"a}rder och styrmedel som kan bidra till gr{\"o}n industriell omvandling. Under h{\"o}sten 2016 genomf{\"o}rdes 30 semistrukturerade intervjuer med personer aktiva inom industri, politik, myndigheter och intresseorganisationer, som valdes ut f{\"o}r att representera hela sektorn p{\aa} ett r{\"a}ttvisande s{\"a}tt. Fr{\aa}gorna i intervjustudien handlade om klimatstyrning av basindustrin idag, m{\"o}jligheter till en omst{\"a}llning till nollutsl{\"a}pp och hur styrningen beh{\"o}ver utvecklas.",
keywords = "Klimatpolitik, industri, nollutsl{\"a}pp, omst{\"a}llning",
author = "Roger Hildingsson and Jamil Khan and Annica Kronsell",
year = "2017",
month = dec,
language = "svenska",
isbn = "978-91-86961-32-9",
series = "Milj{\"o}- och energisystems rapportserie",
publisher = "Milj{\"o}- och energisystem, LTH, Lunds universitet",
number = "106",

}