Introduktion till Systemalgebra (3:e uppl)

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Abstract

Systemalgebra kan användas för att ge en beskrivning av informationsmängder och samband mellan dem oberoende av den tekniska utformningen av ett IT-system (eller databehandlingssystem). Matriser, och grafer, används för att beskriva sambanden mellan informationsmängder, vilket gör det möjligt att identifiera precedenter och succedenter till en informationsmängd. Ett processdiagram och en incidensmatris identifierar processer med input och output. Systemalgebran beskriver fil- och datastrukturer systematiskt och enhetligt, vilket gör det möjligt att analysera sambanden mellan informationsmängder. Den kan även användas för behovsberäkningar och positioneringar.

Detaljer

Författare
  • Agneta Olerup
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning

Nyckelord

Originalspråksvenska
FörlagStudentlitteratur AB
Antal sidor190
ISBN (tryckt)91-44-03783-X
StatusPublished - 1974
PublikationskategoriPopulärvetenskap