Inventering av övervintrande sångsvan cygnus cygnus i sverige 2015 samt förändring av biotopval 1995–2015

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Abstract

As wintering Whooper Swans Cygnus cygnus have shifted their winter feeding habitats from water to terrestrial ones, the International Waterfowl Counts, covering only coastal and lake sites since its start in 1967, cannot monitor true population change. Therefore, special surveys covering also the terrestrial habitats have been organized in mainland NW Europe every five years since 1995. In January 2015, about 12 000 Whooper Swans were recorded in Sweden, an increase from 7400 in 1995. On the national scale the use of terrestrial habitats shifted from about 30% in 1995 to about 80% in 2015. This shift came first in the southernmost province of Scania where 40% were feeding in terrestrial habitats already in 1995.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Zoologi
Bidragets titel på inmatningsspråkSurvey of wintering whooper swans cygnus cygnus in Sweden in january 2015, and habitat shift in 1995-2015
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)55-60
Antal sidor6
TidskriftOrnis Svecica
Volym26
Utgivningsnummer1
StatusPublished - 2016
PublikationskategoriForskning
Peer review utfördJa