Islamiske skilsmissepraksisser i Danmark

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Bibtex

@book{f08432848905444b94113312d409383a,
title = "Islamiske skilsmissepraksisser i Danmark",
abstract = "Et segment af danske muslimer med r{\o}dder i lande, der anvender islamisk lov, anser den islamiske vielse (nikah) og den borgerlige vielse for at v{\ae}re to separate vielser, der kr{\ae}ver to separate skilsmisser. I den forbindelse anses Familieretshusets domsmyndighed for utilstr{\ae}kkelig i forhold til at opl{\o}se nikahen, eftersom en nikah-opl{\o}sning if{\o}lge nogle muslimer kun kan foretages af en islamisk dommer eller med mandens samtykke. Det vil sige, at parret efter skilsmisse ved Familieretshuset stadig anses for at v{\ae}re i en nikah (et islamisk {\ae}gteskab). Der er dog ingen islamisk domstol i Danmark, og blandt andet derfor oplever nogle kvinder at blive fastholdt i en nikah imod deres vilje. N{\ae}rv{\ae}rende artikel demonstrerer, at der i forbindelse med migration fra muslimske lande med islamisk lov er opst{\aa}et et islamisk-juridisk vakuum, som er det styrende princip for nikah-opl{\o}sning i Danmark.Vakuummet kendetegnes blandt andet ved et frav{\ae}r af en central myndighed, der administrerer indg{\aa}else og opl{\o}sning af nikah, og derfor defineres islamisk jura af de milj{\o}er, som praktiserer den. Af den {\aa}rsag er der i Danmark stor variation i islamisk-juridisk praksis, og i nogle sociale netv{\ae}rk anvendes den til at ud{\o}ve tvingende og social kontrol. Artiklen redeg{\o}r desuden for den afmagt, islamiske autoriteter oplever i forhold til nikah-opl{\o}sninger.",
author = "Jesper Petersen",
year = "2020",
month = may,
day = "14",
language = "danska",
publisher = "Styrelsen for International Rekruttering og Integration",
address = "Danmark",

}