IT potentialen hos haptik: Känsel ger tillgänglighet för människor med funktionshinder

Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

Abstract

Idag är datorer viktiga verktyg för blinda personer men används mest som text maskiner. Den omfattande användningen av Internet som informationskanal har lett till en smärre revolution för synskadade personer genom att ge dem tillgång till information som

Detaljer

Författare
  • Calle Sjöström
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Nyckelord

Originalspråksvenska
KvalifikationLicentiat
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
StatusPublished - 1999
PublikationskategoriForskning

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data