It takes two to tango – making way for relevant research support services at Lund University Libraries (LUB)

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Abstract

I artikeln presenteras ett projekt om forskares behov av stöd, genomfört 2012, inom biblioteksnätverket Lunds universitets bibliotek (LUB). Projektet består av a) en litteraturöversikt med fokus på definitioner av och exempel på forskarstöd samt vilka behov och erfarenheter forskare själva har av forskarstöd, b) en enkätundersökning av befintlig forskarservice från biblioteken inom (LUB), ett decentraliserat biblioteksnätverk, samt c) fokusgruppsintervjuer med forskare från olika fakulteter med fokus på hur forskarna själva upplever sin forskningsprocess och vilka hinder de stöter på. Alla tre delarna utgår från en schematisk modell av forskningsprocessen som är uppdelad i delarna: Starta en forskningsuppgift, Insamling, Bearbeta/analysera/skriva samt Tillgängliggöra resultat och grunddata. Ett av huvudresultaten är att forskarservice måste bygga på tillgänglighet, närhet och synlighet i förhållande till forskarna.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Samhällsvetenskap
  • Juridik

Nyckelord

Originalspråkengelska
TidskriftScieCom Info
Volym9
Utgåva nummer1
StatusPublished - 2013
PublikationskategoriForskning
Peer review utfördJa