Juridifiering som institutionell förändring. Om mötet mellan straffrätt och socialrätt vid interorganisatorisk samverkan

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Abstract

Denna artikel handlar om vad som sker i mötet mellan straffrätt och socialrätt vid interorganisatorisk samverkan i en kontext av barnahus - där socialtjänst, hälso- och sjukvård samt polis- och åklagarmyndigheter samverkar under ett gemensamt tak kring utredningar av misstänkta brott mot barn. Utifrån ett rättssociologiskt institutionellt perspektiv presenteras och vidareutvecklas förståelsen för juridifieringen som institutionell förändring till följd av samverkan. Särskilt fokus riktas mot institutionella spänningsförhållanden och normkonflikter, samt rättens betydelse för de processer och förhandlingar som tar form genom samverkan utifrån två motstridiga beslutslogiker - en normrationell straffrättslig logik och en målrationell socialrättslig behandlingslogik. Artikeln syftar till att öka förståelsen för hur både formella och informella strukturer, processer och maktspel påverkar rättens innehåll, liksom det påvisade tolkningsföreträdet för den straffrättsliga logiken framför behandlingslogiken - med andra ord juridifieringen.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Juridik och samhälle
  • Socialt arbete

Nyckelord

Bidragets titel på inmatningsspråkJuridification as institutional change
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)38-59
TidskriftRetfærd: Nordisk juridisk tidsskrift
Volym34:4
Utgåva nummer135
StatusPublished - 2011
PublikationskategoriForskning
Peer review utfördJa

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data