Juridifiering som institutionell förändring. Om mötet mellan straffrätt och socialrätt vid interorganisatorisk samverkan

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Bibtex

@article{4672280128094872ae07d4a00d9a139b,
title = "Juridifiering som institutionell f{\"o}r{\"a}ndring. Om m{\"o}tet mellan straffr{\"a}tt och socialr{\"a}tt vid interorganisatorisk samverkan",
abstract = "Denna artikel handlar om vad som sker i m{\"o}tet mellan straffr{\"a}tt och socialr{\"a}tt vid interorganisatorisk samverkan i en kontext av barnahus - d{\"a}r socialtj{\"a}nst, h{\"a}lso- och sjukv{\aa}rd samt polis- och {\aa}klagarmyndigheter samverkar under ett gemensamt tak kring utredningar av misst{\"a}nkta brott mot barn. Utifr{\aa}n ett r{\"a}ttssociologiskt institutionellt perspektiv presenteras och vidareutvecklas f{\"o}rst{\aa}elsen f{\"o}r juridifieringen som institutionell f{\"o}r{\"a}ndring till f{\"o}ljd av samverkan. S{\"a}rskilt fokus riktas mot institutionella sp{\"a}nningsf{\"o}rh{\aa}llanden och normkonflikter, samt r{\"a}ttens betydelse f{\"o}r de processer och f{\"o}rhandlingar som tar form genom samverkan utifr{\aa}n tv{\aa} motstridiga beslutslogiker - en normrationell straffr{\"a}ttslig logik och en m{\aa}lrationell socialr{\"a}ttslig behandlingslogik. Artikeln syftar till att {\"o}ka f{\"o}rst{\aa}elsen f{\"o}r hur b{\aa}de formella och informella strukturer, processer och maktspel p{\aa}verkar r{\"a}ttens inneh{\aa}ll, liksom det p{\aa}visade tolkningsf{\"o}retr{\"a}det f{\"o}r den straffr{\"a}ttsliga logiken framf{\"o}r behandlingslogiken - med andra ord juridifieringen.",
keywords = "socialr{\"a}tt, straffr{\"a}tt, juridifiering, samverkan, barnahus, institutionella logiker, institutionell f{\"o}r{\"a}ndring, makt, m{\aa}lrationalitet, normrationalitet, intresseavv{\"a}gning",
author = "Susanna Johansson",
year = "2011",
language = "svenska",
volume = "34:4",
pages = "38--59",
journal = "Retf{\ae}rd: Nordisk juridisk tidsskrift",
issn = "0105-1121",
publisher = "DJ{\O}F Forlag",
number = "135",

}