Juridik som politik och om behovet av kritik

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Abstract

Texten belyser genom några nedslag i den författningspolitiska utvecklingen hur politiken förskjutits mot juridik och förrätts­ligats i Sverige under de senaste decennierna – något som fram­för allt är en följd av att svensk rätt underställts en transnation­ell konstitution som höjer marknadsaktörers rättigheter samt mänskliga rättigheter över de politiska instansernas besluts­befogenheter. Med de EU­-rättsliga statsstödsreglernas inverkan på bostadspolitiken som exempel illustrerar hon sedan dels vad politikens förrättsligande innebär, dels hur EU­ rätten är struk­turellt partisk till gagn för marknadsaktörernas intressen och till förfång för det allmänna.
I kölvattnet av politikens förrättsligande har juridiska nätverk och organisationer tillkommit som inte bara bistår särskilt behö­vande eller allmänheten i stort med juridisk hjälp, utan ofta också sysslar med rättspolitisk opinionsbildning och/eller juridisk folk­bildning. Efter att ha riktat uppmärksamheten mot att aktörer med vitt skilda ideologiska inriktningar och politiska agendor approprierar rättigheternas språk i sin juridiska aktivism, före­språkar Brännström ett förhållningssätt som synliggör och fram­håller den politiska vision som underbygger ett särskilt sätt att tolka en rättighets innebörd och att rangordna den i förhållande till andra rättighetsanspråk. Avslutningsvis efterlyser hon en kritisk inställning till rättigheter som kartlägger vad rättigheter de facto gör i olika sammanhang så att det blir möjligt att se vad som står på spel i rättighetsstrider och hur arbetet för att forma och förändra rättighetsuppfattningar bör bedrivas.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Juridik

Nyckelord

  • Allmän rättslära, Mänskliga rättigheter
Originalspråksvenska
Titel på värdpublikationRätten till rättvisa
Undertitel på gästpublikationOm utsatta människors rättigheter och tillgång till rättvisa
RedaktörerPetra Hall, Lisa Pelling
FörlagPremiss förlag
Sidor60-75
Antal sidor16
ISBN (tryckt)9789186743666
StatusPublished - 2017 aug 9
PublikationskategoriForskning
Peer review utfördNej

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data