Juridikens dolda tankestrukturer. Observationer av metaforbruk i den svenska civilrätten

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Abstract

I denna artikel studeras metaforer i den svenska civilrätten med hjälp av en modern teori om metaforer – den kognitiva lingvistiken och dess undergrupp, den konceptuella metaforteorin. Syftet är att göra observationer av konceptuella metaforer och visa på metaforerna och deras underliggande tankestrukturers grundläggande betydelse för civilrättslig reglering, och vi använder oss därför av flera exempel för detta, som metaforna 'djur är varor' och 'tid är en ändlig resurs', som var och en har betydelse för tolkning och tillämpning. Det kognitiva lingvistiska perspektiv som detta innebär för den rättsliga analysen visar även på alternativa förklaringar till hur vissa domslut kommit till och viss rättsutveckling etablerats.

Detaljer

Författare
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Arbetslivsstudier
  • Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning

Nyckelord

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)512-534
TidskriftTidsskrift for Rettsvitenskap
Volym127
Utgivningsnummer5
StatusPublished - 2014
PublikationskategoriForskning
Peer review utfördJa