Kampen om historien - Ådalen 1931 - Sociala konflikter, historiemedvetande och historiebruk 1931-2000

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Abstract

Popular Abstract in Swedish
Det finns en skillnad mellan historia som vetenskap och historia som historiskt minne, som boken vill fästa uppmärksamhet på. Ådalen som motbild till det trygga Folkhemmet är en bild av hur vi kan uppleva verkligheten. Inte nödvändigtvis hur den såg ut. Vår uppfattning om vad som hänt kan vaa nog så verklig när vi handlar, agerar och tolkar omvärlden. Det är denna tolkning, d.v.s. vårt kollektiva identitetsskapande , vårt historiemedvetande och vår historieförmedling, som i boken görs till föremål för ett vetenskapligt studium.

Detaljer

Författare
  • Roger Johansson
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Historia

Nyckelord

Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
  • [unknown], [unknown], handledare, Extern person
Tilldelningsdatum2001 dec 1
Förlag
  • Hjalmarson & Högberg Bokförlag AB, Kammakargatan 11, 111 40 Stockholm
Tryckta ISBN91-89080-81-5
StatusPublished - 2001
PublikationskategoriForskning