Kan samma XML stödja både HTML och VoiceXML? En studie i voice browsing och VoiceXML

Forskningsoutput: AvhandlingMasteruppsats

Abstract

Denna magisteruppsats tar upp voice browsing utifrån den nya standarden VoiceXML. Uppsatsen är en undersökning av VoiceXML och XML. Undersökningens fokus ligger främst på de båda teknikerna, vars fördelar såväl som nackdelar presenteras och analyseras. XML ställs även i jämförelse med befintliga kompletterande tekniker som till exempel dess föregångare SGML och HTML. Undersökningen belyser och diskuterar viktiga faktorer som ger respektive teknik dess olika möjligheter och egenskaper.

Hela undersökningen skedde på Sync Business Process Integration AB (Sync) i Malmö. Syncs system- och mjukvaruarkitektur fungerade som plattform för undersökningens praktiska delar, såsom installation av
VoiceXML-stödjande verktyg och implementering av skarpt avgränsade
dataflödesdiagram samt laborationer i trial-and-error form.

Undersökningens huvudsyfte var att studera de båda teknikerna, VoiceXML:s och XML:s kompatibilitet. Dessutom undersökte vi om samma XML som används med HTML också kan användas för VoiceXML. Undersökningen visade att de båda teknikerna är förenliga och dessutom att likheterna mellan HTML-lösningen och VoiceXML-lösningen är stora, med endast marginella skillnader.

Genom undersökningen kunde vi se att VoiceXML har många fördelar men också begränsningar. Vi tror att språket har en framtid vid utveckling av röstbaserade gränssnitt, men att själva tekniken fortfarande har behov av att vidareutvecklas. Det ligger hos de användande utvecklarna att förflytta tekniken framåt.

Detaljer

Författare
  • Linda Nordström
  • Åsa Andersson
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning
Originalspråksvenska
KvalifikationMaster
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
  • Svedemar, Michael, handledare, Extern person
Förlag
  • Department of Informatics, Lund University
StatusUnpublished - 2001
PublikationskategoriForskning

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data