Kan samma XML stödja både HTML och VoiceXML? En studie i voice browsing och VoiceXML

Forskningsoutput: AvhandlingMasteruppsats

Bibtex

@phdthesis{5b587335b6c14e6ca91d83acccfe2dd6,
title = "Kan samma XML st{\"o}dja b{\aa}de HTML och VoiceXML?: En studie i voice browsing och VoiceXML",
abstract = "Denna magisteruppsats tar upp voice browsing utifr{\aa}n den nya standarden VoiceXML. Uppsatsen {\"a}r en unders{\"o}kning av VoiceXML och XML. Unders{\"o}kningens fokus ligger fr{\"a}mst p{\aa} de b{\aa}da teknikerna, vars f{\"o}rdelar s{\aa}v{\"a}l som nackdelar presenteras och analyseras. XML st{\"a}lls {\"a}ven i j{\"a}mf{\"o}relse med befintliga kompletterande tekniker som till exempel dess f{\"o}reg{\aa}ngare SGML och HTML. Unders{\"o}kningen belyser och diskuterar viktiga faktorer som ger respektive teknik dess olika m{\"o}jligheter och egenskaper.Hela unders{\"o}kningen skedde p{\aa} Sync Business Process Integration AB (Sync) i Malm{\"o}. Syncs system- och mjukvaruarkitektur fungerade som plattform f{\"o}r unders{\"o}kningens praktiska delar, s{\aa}som installation avVoiceXML-st{\"o}djande verktyg och implementering av skarpt avgr{\"a}nsadedatafl{\"o}desdiagram samt laborationer i trial-and-error form.Unders{\"o}kningens huvudsyfte var att studera de b{\aa}da teknikerna, VoiceXML:s och XML:s kompatibilitet. Dessutom unders{\"o}kte vi om samma XML som anv{\"a}nds med HTML ocks{\aa} kan anv{\"a}ndas f{\"o}r VoiceXML. Unders{\"o}kningen visade att de b{\aa}da teknikerna {\"a}r f{\"o}renliga och dessutom att likheterna mellan HTML-l{\"o}sningen och VoiceXML-l{\"o}sningen {\"a}r stora, med endast marginella skillnader.Genom unders{\"o}kningen kunde vi se att VoiceXML har m{\aa}nga f{\"o}rdelar men ocks{\aa} begr{\"a}nsningar. Vi tror att spr{\aa}ket har en framtid vid utveckling av r{\"o}stbaserade gr{\"a}nssnitt, men att sj{\"a}lva tekniken fortfarande har behov av att vidareutvecklas. Det ligger hos de anv{\"a}ndande utvecklarna att f{\"o}rflytta tekniken fram{\aa}t.",
author = "Linda Nordstr{\"o}m and {\AA}sa Andersson",
year = "2001",
language = "svenska",
publisher = "Department of Informatics, Lund University",
school = "Institutionen f{\"o}r informatik",

}