Kärleksaffären: Kvinnor och köpenskap i kustens kommers

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Abstract

Det här är en avhandling om livsstilsbutiker och de handlare som driver dem. Livsstilsbutiker är affärer där olika produkter och tjänster erbjuds och gestaltas som helhetskoncept, ofta med hjälp av atmosfärskapande estetik. Med syftet att förstå hur livsstil görs till handelsföretagande beskriver och analyserar denna narrativa etnografi berättelser om och från livsstilsbutiker. Med utgångspunkt i Pierre Bourdieus fältteori föreställer jag mig livsstilsbutiker som ett område på köpenskapens fält där handlare, kunder, leverantörer och media samlas kring och förhandlar specifika föreställningar och praktiker. Tanken om handlaren som en del i ett större sammanhang där formerna och idealen för hennes verksamhet förhandlas fungerar som en viktig utgångspunkt för att se och förstå de ordningar som organiserar livsstilsbutiker och de kollektiva och symboliska strukturer som formar dem.

Genom att placera livsstilsbutiker i ett socialt och kulturellt sammanhang är min målsättning att belysa och problematisera dessa affärer som samtida fenomen och bidra till utveckling av det växande forskningsfält som kallas estetiskt arbete (aesthetic labour eller aesthetic work). Gemensamt för detta fält är utgångspunkten att estetik utgör en livsstilsmarkör som kan ge status och fördelar åt företag och organisationer. Berättelserna om och från livsstilsbutiker pekar på flera kunskapsluckor inom fältet. De gestaltningspraktiker som jag identifierar och diskuterar öppnar för en bredare förståelse av estetiskt arbete där hanteringen och iscensättningen av ting, både fysiskt och genom hur de skildras och framställs, kan inkluderas. I den tolkning som föreslås här förstås estetiskt arbete som materiella och narrativa iscensättningspraktiker där ting arrangeras och framställs för att överensstämma med en viss estetik eller eftersträvat uttryck. Det här sättet att förstå och använda estetiskt arbete tillför fler dimensioner till begreppet, som hittills begränsats till förkroppsligade bekönade och klasskodade färdigheter.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Tvärvetenskapliga studier

Nyckelord

  • estetiskt arbete, Bourdieu, feminitet, genus, handel, tjänstevetenskap
Bidragets titel på inmatningsspråkLife style boutiques: Women and Merchandising in Coastal Commerce
Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
Sponsorer för avhandling
  • Helsingborgs Handelsförening
  • Helsingborgs stad
  • Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak
  • Stiftelsen Ebbe Kocks stiftelse
Tilldelningsdatum2018 dec 7
UtgivningsortGöteborg och Stockholm
Förlag
  • Makadam förlag
Tryckta ISBN978-91-7061-278-7
StatusPublished - 2018 nov 13
PublikationskategoriForskning

Bibliografisk information

Defence details Date: 2018-12-07 Time: 13:15 Place: sal U 203, Campus Helsingborg, Universitetsplatsen 2, Helsingborg External reviewer(s) Name: Kaijser, Lars Title: Docent Affiliation: Stockholms universitet ---

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data

Related projects

Visa alla (1)

Relaterade aktiviteter

Ulver, S. (Examinator)
2018 dec 7

Aktivitet: Examination och handledarskapExamination

Visa alla (1)