Klassisk karaktär. Den moraliska samhällsnyttan av klassiska studier, ca 1807–1828

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Abstract

I denna uppsats undersöks sambandet mellan klassiska studier och moralisk fostranunder 1800-talets tre första decennier. Utifrån en genomgång av reformmaterial,debattryck och artiklar spåras argument om antikstudiets samhällsnytta. Återkommande framhölls dess betydelse för att utveckla karaktärsdrag som manlighet, fosterlandskärlek och pliktuppfyllande i debatten. Klassiska språk och antik litteratur ansågs därigenom skapa arbetsamma medborgare och ädla och självständiga ämbetsmän. Analysen visar att frågan om ungdomens moral var en viktig del av konflikten om skolan och att de klassiska studierna försvarades och angreps utifrån deras funktion som medel för bildning och fostran.

Detaljer

Författare
  • Isak Hammar
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Historia

Nyckelord

  • klassisk bildning, moralisk fostran, formell bildning
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)607-639
TidskriftHistorisk Tidskrift
Volym137
Utgåva nummer4
StatusPublished - 2017 dec
PublikationskategoriForskning
Peer review utfördJa

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data