Klassisk karaktär. Den moraliska samhällsnyttan av klassiska studier, ca 1807–1828

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Bibtex

@article{bff79e486459466ab484b6f863f835af,
title = "Klassisk karakt{\"a}r. Den moraliska samh{\"a}llsnyttan av klassiska studier, ca 1807–1828",
abstract = "I denna uppsats unders{\"o}ks sambandet mellan klassiska studier och moralisk fostranunder 1800-talets tre f{\"o}rsta decennier. Utifr{\aa}n en genomg{\aa}ng av reformmaterial,debattryck och artiklar sp{\aa}ras argument om antikstudiets samh{\"a}llsnytta. {\AA}terkommande framh{\"o}lls dess betydelse f{\"o}r att utveckla karakt{\"a}rsdrag som manlighet, fosterlandsk{\"a}rlek och pliktuppfyllande i debatten. Klassiska spr{\aa}k och antik litteratur ans{\aa}gs d{\"a}rigenom skapa arbetsamma medborgare och {\"a}dla och sj{\"a}lvst{\"a}ndiga {\"a}mbetsm{\"a}n. Analysen visar att fr{\aa}gan om ungdomens moral var en viktig del av konflikten om skolan och att de klassiska studierna f{\"o}rsvarades och angreps utifr{\aa}n deras funktion som medel f{\"o}r bildning och fostran.",
keywords = "klassisk bildning, moralisk fostran, formell bildning",
author = "Isak Hammar",
year = "2017",
month = "12",
language = "svenska",
volume = "137",
pages = "607--639",
journal = "Historisk Tidskrift",
issn = "0345-469X",
publisher = "Svenska historiska f{\"o}reningen",
number = "4",

}