Klimatförändringar och biologisk mångfald: Slutsatser från IPCC och IPBES i ett svenskt perspektiv.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Abstract

De stora miljö- och samhällsproblemen kommer inte ensamma. De är sammankopplade på olika sätt. Detta innebär utmaningar men ger också möjligheter att utveckla åtgärder och lösningar. Det gäller både för klimatfrågan och frågan om att motverka förlusten av biologisk mångfald och ekosystem. Kunskapens betydelse för att hantera dessa och andra aspekter är ovärderlig, såväl kring specifika frågeställningar som kring omständigheter och förutsättningar för åtgärdsarbetet.

Den här kunskapssammanställningen har gjorts av forskare från Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet på uppdrag av Naturvårdsverket och SMHI. Forskarna har tagit avstamp i de omfattande kunskapsutvärderingar som gjorts av den mellanstatliga klimatpanelen (IPCC) och den mellanstatliga plattformen för biologisk mångfald (IPBES). Slutsatserna från IPCC och IPBES sätts i ett svenskt perspektiv, bland annat genom utvalda exempel vilka fungerar som aktuella illustrationer av hur klimatförändringar påverkar biologisk mångfald och ekosystem i Sverige.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Externa organisationer
  • Swedish University of Agricultural Sciences
  • ArtDatabanken, SLU
  • Norwegian Institute for Water Research
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Ekologi
  • Klimatforskning
  • Miljövetenskap
Originalspråksvenska
UppdragsgivareSwedish Environmental Protection Agency
Antal sidor89
StatusPublished - 2020 sep 7
PublikationskategoriForskning

Publikationsserier

NamnKlimatologi
FörlagSMHI och Naturvårdsverket
Nr.56
ISSN (tryckt)1654-2258
ISSN (elektroniskt)1654-2258

Relaterade aktiviteter

Smith, H. (Inbjuden talare), Lena Bergström (Inbjuden talare), Borgström, P. (Inbjuden talare)
2020 okt 21

Aktivitet: Föredrag eller presentationInbjuden talare

Borgström, P. (Inbjuden talare), Smith, H. (Inbjuden talare), Lena Bergström (Inbjuden talare)
2020 okt 21

Aktivitet: Föredrag eller presentationInbjuden talare

Visa alla (4)