Kollektivavtalens täckningsgrad samt organisationsgraden hos arbetsgivarförbund och fackförbund

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Bibtex

@book{d49b2d75db7d44c291b823f7e625a1aa,
title = "Kollektivavtalens t{\"a}ckningsgrad samt organisationsgraden hos arbetsgivarf{\"o}rbund och fackf{\"o}rbund",
abstract = "Det fackliga medlemsras i Sverige som p{\aa}gick under 2007 och 2008 upph{\"o}rde {\aa}r 2009 om man undantar n{\aa}gra arbetargrupper i de privata tj{\"a}nsten{\"a}ringarna. P{\aa} arbetsgivarsidan saknar det fackliga medlemsraset helt motsvarighet. Tv{\"a}rtom k{\"a}nnetecknas arbetsgivarnas organisationsgrad av stabilitet (1995-2012). Detsamma g{\"a}ller i stort sett {\"a}ven kollektivavtalens t{\"a}ckningsgrad (1995-2012). Mest uppm{\"a}rksamhet {\"a}gnas {\aa}t den fackliga organisationsgradens utveckling under senare {\aa}r och hur den kan f{\"o}rklaras. Tv{\aa} helt unika h{\"a}ndelser i Sveriges moderna historia intr{\"a}ffade inom detta omr{\aa}de under loppet av n{\aa}gra f{\aa} {\aa}r. F{\"o}rst ett fackligt medlemsras utan motsvarighet sedan storstrejken 1909. Sedan att den fackliga organisationsgraden – till skillnad fr{\aa}n under 1990-talskrisens b{\"o}rjan – inte steg d{\aa} en h{\"o}gkonjunktur avl{\"o}stes av en av de djupaste l{\aa}gkonjunkturer Sverige upplevt sedan 1930-talet. De v{\"a}xande avgiftsskillnaderna i a-kassan medverkade till att organisationsgradens f{\"o}r{\"a}ndringar mellan 2008 och 2009 avvek markant mellan olika l{\"o}ntagargrupper: plus tv{\aa} procentenheter hos tj{\"a}nstem{\"a}n i den privata tj{\"a}nstesektorn, minus tv{\aa} procentenheter bland arbetare i samma sektor. F{\"o}r att f{\"o}rklara skillnaderna mellan olika arbetargrupper beaktas ett flertal faktorer, bland annat facklubbarnas utbredning och styrka i olika branscher. Skillnaden mellan arbetares och tj{\"a}nstem{\"a}ns organisationsgrad har d{\"a}refter vuxit ytterligare: 73 procent fackanslutna tj{\"a}nstem{\"a}n 2013 mot 66 procent av arbetarna. {\AA}r 2006 var b{\aa}de arbetares och tj{\"a}nstem{\"a}ns organisationsgrad 77 procent.",
keywords = "kollektivavtal, a-kassa, fackf{\"o}rening, fackf{\"o}rbund, union density, arbetsgivarorganisationer, sociology, t{\"a}ckningsgrad, medlemskap, fackmedlem, arbetare, l{\"o}ntagare, tj{\"a}nstem{\"a}n, facklig organisationsgrad, arbetsgivare, Medlingsinstitutet, Anders Kjellberg, arbetsgivarnas organisationsgrad, Lunds universitet, medlemsras, Hotell och Restaurang, AEA, avgift, fackavgift, l{\aa}gkonjunktur, trade union, konjunktur, arbetsgivarf{\"o}rbund, LO, Saco, IF Metall, sociologi, TCO",
author = "Anders Kjellberg",
note = "<a href=http://www.soc.lu.se/anders-kjellberg>Anders Kjellbergs hemsida</a> <br> <br> Denna forskningsrapport {\"a}r en uppdaterad och starkt utvidgad version av motsvarande avsnitt i Medlingsinstitutets {\aa}rsrapport 2013 (se kapitel 3 och bilaga 3 i {\aa}rsrapporten). <br> <br> Ny uppdaterad och utvidgad upplaga april 2013. Senaste uppdatering 2 april 2015",
year = "2010",
language = "svenska",
isbn = "91-7267-310-9",
volume = "2010:1 (2013:1)",
series = "Studies in Social Policy, Industrial Relations, Working Life and Mobility. Research Reports",
publisher = "Department of Sociology, Lund University",

}