Kommunala koncerner: En studie av bolagsstrukturer, budgetar och ägardirektiv

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Abstract

Utvecklingen mot mer komplicerade kommunala koncerner förändrar förutsättningarna för och ställer andra krav på kommunal koncernstyrning. Syftet med denna studie är att kartlägga dels hur de kommunala koncernerna i Skånes kommuner är strukturerade, dels hur den formella styrningen av dessa koncerner är utformad. Fokus är på andra organisationsformer i den kommunala koncernen än nämnds- och förvaltningsorganisationen, särskilt bolag och kommunalförbund. Rapporten har delats in i två delar: Koncernstrukturer och Styrdokument.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Företagsekonomi
Originalspråksvenska
Antal sidor45
StatusPublished - 2020
PublikationskategoriForskning

Publikationsserier

NamnKEFUs skriftserie
FörlagKEFU Skåne. Ekonomihögskolan, Lunds universitet
Nr.2020:1
ISSN (tryckt)1102-8483

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data