Konjunktiva fakta och distinktionen mellan agent-neutrala och relativa skäl

Forskningsoutput: Working paper

Bibtex

@techreport{3f877203faf84a9ca19d0729c93f355e,
title = "Konjunktiva fakta och distinktionen mellan agent-neutrala och relativa sk{\"a}l",
abstract = "Douglas Portmores f{\"o}rslag p{\aa} hur vi skall skilja mellan agent-neutrala och agent-relativa sk{\"a}l disktureras. Enligt f{\"o}rslaget utg{\"o}rs normativa sk{\"a}l av en s{\"a}rskild typ av s{\aa} kallade konjunktiva fakta – dvs. s{\aa}dana sakf{\"o}rh{\aa}llanden som r{\aa}der enligt sanna kontrafaktiska utsagor. Ansatsen {\"a}r lovande. Emellertid, det ocks{\aa} finns en del otydligheter med f{\"o}rslaget som beh{\"o}ver n{\"a}rmare utredas. Uppsatsen lyfter fram en s{\aa}dan nackdel med f{\"o}rslaget, en som dessutom vidh{\"a}ftar m{\aa}nga andra likartade f{\"o}rslag. Vidare s{\aa} utvecklar uppsatsen tre tolkningar f{\"o}r hur vi skall f{\"o}rsta id{\'e}en att sk{\"a}l konstitueras av fakta.",
keywords = "agent-relativa sk{\"a}l, goda sk{\"a}l, fakta, kontrafaktiska utsagor, Agent-neutrala sk{\"a}l",
author = "Toni R{\o}nnow-Rasmussen",
year = "2014",
language = "svenska",
pages = "1--11",
publisher = "Lunds universitet",
type = "WorkingPaper",
institution = "Lunds universitet",

}