Konkurrensrätt i förändring: modernisering, decentralisering och rättssäkerhet

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Bibtex

@article{e4a6f76d4b904307a6ea67bba7442f60,
title = "Konkurrensr{\"a}tt i f{\"o}r{\"a}ndring: modernisering, decentralisering och r{\"a}ttss{\"a}kerhet",
abstract = "EG-kommissionen har sedan 1997 arbetat med att revidera den europeiska konkurrensr{\"a}tten och anpassa den till ny ekonomisk teori. Moderniseringen har lett till att regelverket f{\"o}rtydligats genom det vertikala gruppundantaget (1999), de horisontella gruppundantagen (2001) och bildistributionsundantaget (2002). En revision av 1996 {\aa}rs teknikf{\"o}rordning ligger i tiden. {\"A}ven procedurreglerna genomg{\aa}r genomgripande f{\"o}r{\"a}ndringar, delvis som en konsekvens av moderniseringen, men ocks{\aa} som en f{\"o}rberedelse f{\"o}r utvidgningen av EU. I november 2002 antog r{\aa}det den {\"a}nnu namnl{\"o}sa f{\"o}rordning, som {\aa}r 2004 ska ers{\"a}tta f{\"o}rordning 17/62. I ett slag st{\"a}lls traditionella europeiska konkurrensr{\"a}ttsstrategier p{\aa} huvudet n{\"a}r kommissionen l{\"a}nkar ihop sig med de nationella konkurrensmyndigheterna f{\"o}r att skapa ett brett n{\"a}tverk f{\"o}r att uppr{\"a}tth{\aa}lla en effektiv konkurrens i det framtida Europa. En tredje omv{\"a}lvande aktivitet under denna f{\"o}r{\"a}ndringarnas h{\"o}st har skett inom koncentrationsomr{\aa}det, n{\"a}r f{\"o}rstainstansen under t{\"a}mligen uppseendev{\"a}ckande former gjort tummen ner f{\"o}r kommissionens hantering av f{\"o}retagssammanslagningar. Kommissionen, som tidigare f{\aa}tt medh{\aa}ll fr{\aa}n domstolen i alla koncentrations{\"a}renden, har p{\aa} kort tid f{\"o}rlorat tre m{\aa}l i rad. Bakslagen i domstolen {\"a}r inte ov{\"a}sentliga och kommissionen har p{\aa} olika s{\"a}tt markerat att man tar kritiken p{\aa} allvar. I december 2002 publicerades ett f{\"o}rslag till revision av 1989 {\aa}rs fusionsf{\"o}rordning, som i viss utstr{\"a}ckning inneb{\"a}r en uppstramning av regelsystemet. F{\"o}r{\"a}ndringsprocessen {\"a}r snabb och omfattande och ger upphov till en hel del fr{\aa}gor, som kommer att syssels{\"a}tta doktrinen fram{\"o}ver. En s{\aa}dan {\"a}r om f{\"o}r{\"a}ndringarna riskerar att urholka r{\"a}ttss{\"a}kerheten i konkurrensprocessen som ett resultat av att kommissionens makt {\"o}ver enskilda och f{\"o}retag blivit alltf{\"o}r stor.",
keywords = "private law, konkurrensr{\"a}tt, civilr{\"a}tt, competition law, processuella regler, modernisering, f{\"o}rordning 1/2004, koncentrations{\"a}renden",
author = "Lidgard, {Hans Henrik}",
year = "2003",
language = "svenska",
pages = "9--17",
journal = "Europar{\"a}ttslig tidskrift",
issn = "1403-8722",
publisher = "Europar{\"a}ttslig Tidskrift",
number = "1",

}