Kontraspionage och hybridkrigföring: En fallstudie av kuppförsöket i Montenegro 2016

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Bibtex

@article{f065984ebc804ea6ab5fe467accb27d6,
title = "Kontraspionage och hybridkrigf{\"o}ring: En fallstudie av kuppf{\"o}rs{\"o}ket i Montenegro 2016",
abstract = "Enligt flera definitioner av det n{\aa}got l{\"o}sa samtida begreppet ”hybridkrigf{\"o}ring”, i betydelsen prim{\"a}rt mellanstatliga konflikter av den typ som utspelade sig p{\aa} Krim 2014 och i {\"o}stra Ukraina sedan 2015, {\"a}r underr{\"a}ttelsekomponenten en central resurs f{\"o}r den angripande parten. Detta {\"o}ppnar upp en ny roll f{\"o}r kontraspionaget, som ut{\"o}ver sina traditionella uppgifter nu ocks{\aa} m{\aa}ste ha beredskap att bem{\"o}ta hybridkrigf{\"o}ring, i synnerhet i inledningsfaserna av en konflikt. Utifr{\aa}n en fallstudie av det misslyckade kuppf{\"o}rs{\"o}ket i Montenegro 2016 presenteras fyra olika slutsatser: att initiativet till liknande operationer kan komma fr{\aa}n personer utanf{\"o}r angriparens ordinarie statsapparat; att tiden fr{\aa}n det att nyckelpersoner rekryterats lokalt till operationens genomf{\"o}rande kan vara mycket kort; att det angripna landets s{\"a}kerhetstj{\"a}nst kan beh{\"o}va prioritera prevention {\"o}ver beviss{\"a}kring; samt att den lokala s{\"a}kerhetstj{\"a}nstens organisationskultur eventuellt kan utg{\"o}ra en f{\"o}rsv{\aa}rande faktor i bem{\"o}tandet av denna typ av hot.",
keywords = "hybridkrigf{\"o}ring, Ryssland, Montenegro, Underr{\"a}ttelseanalys, covert operations, vilseledning",
author = "Tony Ingesson",
year = "2020",
month = oct,
day = "23",
language = "svenska",
volume = "122",
pages = "449--462",
journal = "Statsvetenskaplig tidskrift",
issn = "0039-0747",
publisher = "Fahlbeckska stiftelsen",
number = "3",

}