Kopieringens virtuoser skapar originaliet

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Bibtex

@misc{5fb117fc5fee496b95209b7bc7a33a3f,
title = "Kopieringens virtuoser skapar originaliet",
abstract = "Den elektroniska revolutionen har satt gr{\"a}nsen mellan original och kopia i fr{\aa}ga. Musikindustrin har d{\"a}rf{\"o}r drabbats av ett akut problem, f{\"o}r vem har r{\"a}tt till vad n{\"a}r upphovsmannaskapet {\"a}r oklart?",
keywords = "musikbransch, skivbolag, immateriellt v{\"a}rde, upphovsr{\"a}tt, sampling, peter greenaway, lev manovich, verksh{\"o}jd, piratkopiering, digitala medier",
author = "Robert Willim",
note = "Mer om Robert Willim: http://www.robertwillim.com/",
year = "2003",
language = "svenska",
pages = "32--34",
journal = "Axess",
issn = "1651-0941",
publisher = "Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse f{\"o}r allm{\"a}nnyttiga {\"a}ndam{\aa}l",

}