Kryprum : grundläggningsdjup, värmeisolering och fuktförhållanden

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Abstract

Källarlös grundläggning av byggnader kan utföras med s.k. kryprum. Svensk byggnorm (SBN 67) benämner detta "fribärande golvbjälklag över slutet ventilerat utrymme under jord". l rapporten behandlas både ventilerade och oventilerade utrymmen med hänsyn till grundläggningsdjup, fuktförhållanden och erforderlig värmeisolering av bjälklag. Rapporten bygger på datorberäkningar av frostnedträngningen och jordtemperaturens årstidsvariationer under och i närheten av byggnader med kryprumsgrundläggning. Mer än 100 isotermdiagram redovisas. Som resultat av de gjorda beräkningarna framläggs förslag till ändring av Svensk Byggnorm 67 vad gäller kryprumsgrundläggning med avseende på a) reduktionsfaktorn fl för bestämmande av erforderligt grundläggningsdjup (redovisad Tabell 23:43234) b) fukt och vattenisolering c) minsta ventilation (redovisad i Tabell 32:2341) d) värmeisolering

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Husbyggnad

Nyckelord

Originalspråksvenska
FörlagByggforskningsrådet (BFR)
Antal sidor181
Volym1971:29
StatusPublished - 1971
PublikationskategoriForskning

Publikationsserier

NamnRapport / Byggforskningen
Volym1971:29
ISSN (tryckt)0346-5616

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data