Kultur och välbefinnande hos skolungdomar i Skåne: en fördjupad analys av Folkhälsoenkät Barn och Unga i Skåne 2016 samt förslag på utformning av framtida enkät

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Externa organisationer
  • Region Skåne kulturförvaltningen
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Sociologi
Bidragets titel på inmatningsspråkCulture and wellbeing among school children in Skåne : an in-depth analysis of public health survey of children and young people in Skåne 2016 with suggestions for future survey design
Originalspråksvenska
FörlagSociologiska institutionen, Lunds universitet
Antal sidor52
StatusPublished - 2020 jan 20
PublikationskategoriForskning