Kunskapssammanställning om sprutfria kantzoner

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Abstract

Det finns en rad anledningar till varför ett allt intensivare brukande av
jordbrukslandskapen i många industrialiserade länder, t.ex. i Europa, lett till att den
biologiska mångfalden minskat. Även om förlusten av mer eller mindre naturliga habitat är en viktig orsak till den minskade mångfalden, har den biologiska
mångfalden påverkats starkt av intensivare odling på fälten. En viktig orsak till detta
är användandet av växtskyddsmedel.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Ekologi
  • Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske
Originalspråksvenska
Uppdragsgivarestiftelsen världsnaturfonden WWF
Antal sidor17
StatusPublished - 2016 mar 30
PublikationskategoriForskning