Kurjakuulutavad endemärgid 16. sajandi Liivimaal: Eesti- ja Liivimaaga seotud ülestähendusi Joen Klinti käsikirjas ’Om the tekn och widunder som föregingo thet lithurgiske owäsendet’ (u. 1586–1608)

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Abstract

Artikelförfattaren gör en kronologisk genomgång av järtecken och historiska händelser med anknytning till Estland och Livland i kyrkoherden Joen Klints handskrivna Järteckenbok (bevarad i Linköpings Stiftsbibliotek). Klints anteckningar relateras till samtida idéhorisont (särskilt till Balthasar Russows livländska krönika, vilken tjänat som källa till en stor del av Klints anteckningar) och den moderna forskningen om tidigmodern järteckenkultur. Artikeln är skriven på estniska och försedd med en engelsk summary.

Detaljer

Författare
  • Kristiina Savin
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Idé- och lärdomshistoria
Bidragets titel på inmatningsspråkJärtecken i 1500-talets Livland: Anteckningar om Estland och Livland i Joen Petri Klints handskrivna järteckensamling ’Om the tekn och widunder som föregingo thet lithurgiske owäsendet’ (ca 1586–1608)
Originalspråkannat
Sidor (från-till)39-66
Antal sidor28
TidskriftEesti Teadusliku Seltsi Rootsis Aastaraamat - Annales Societatis Scientiarum Estonicae in Svecia
Volym2015
Utgåva nummerXV
StatusPublished - 2015
PublikationskategoriForskning
Peer review utfördNej