Kursguidernas roll i högre utbildning : En studie av kursguidebruk vid Göteborgs universitet

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Abstract

Kursguider är en text som finns mellan kursplanens målformuleringar och själva genomförandet av en kurs. Den skrivs om för varje kurstillfälle för att anpassas till datum och specifika examinationsformer. Som undersökningsmaterial är kursguider därmed mycket praktiknära och ger mycket god insyn i hur undervisning är tänkt att ske. Trots detta har ingen tidigare forskning gjorts i Sverige kring detta material, och internationell forskning finns endast i begränsad omfattning kring denna typ av praktiknära material. Denna artikel är en del i ett större projekt, Bättre kursguider, på Enheten för Pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL) vid Göteborgs universitet som bedrivits 2011–2012.

Detaljer

Författare
  • Viktor Aldrin
Externa organisationer
  • Göteborgs universitet
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Filosofi, etik och religion

Nyckelord

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)37-51
TidskriftHögre utbildning
Volym3
Utgåva nummer1
StatusPublished - 2013
PublikationskategoriForskning
Peer review utfördJa
Externt publiceradJa