Kursvärderingar i system – akademiska lärares upplevelser och organisationens förmåga till utveckling

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Abstract

Den här studien undersöker effekter av kursvärderingar i system, d.v.s. när en fakultet eller ett lärosäte implementerat ett system för att samla in studenters synpunkter på kurser och undervisning. 14 erfarna lärare från olika ämnesområden vid en svensk teknisk högskola intervjuades om sina upplevelser av att få tillbaka resultaten från kursvärderingar. Studien visar att lärarna uppskattar att få studenternas synpunkter på undervisningen. Men resultaten visar också, i samklang med tidigare studier, att kursvärderingar i system mycket väl kan motverka pedagogisk utveckling. Avgörande är här de lokala kollegiala sammanhang där kursvärderingarnas resultat idealt bearbetas och tolkas. Den formella organisationens förmåga att influera dessa sammanhang avgör systemets värde.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Psykologi
  • Pedagogik
Originalspråksvenska
TidskriftHögre utbildning
StatusSubmitted - 2013
PublikationskategoriForskning
Peer review utfördJa