Kustnära yrkesfiske i förändring: Från mångsysslare till entreprenör

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Abstract

Avhandlingens titel "Kustnära yrkesfiske i förändring. Från mångsysslare till entreprenör" hänvisar till de förändringar som fiskenäringen har genomgått under flera decennier. Fiskenäringen har rationaliserats samtidigt som besöksnäringen vid kusten expanderat. Antalet yrkesfiskare i kustnära yrkesfiske har därför minskat och näringen måste förhålla sig till nya informella krav och förväntningar på turismutveckling. Detta leder till studiens huvudfråga: Hur formas och förhandlas en traditionell näring i den tjänsteinriktade ekonomin och vad sker i skärningspunkten mellan politisk styrning och yrkesfiskares vardag? Mot denna bakgrund undersöks i avhandlingen en traditionell näring i förändring under 2000- talets första årtionden utifrån tre mer specifika frågor: Hur framställs kustnära yrkesfiske i politiska visioner om den framtida fiskenäringen? Hur tar sig värdskap uttryck i fiskenäringens vardag? Vad innebär visioner och värdskap för yrkesrollen som kustnära yrkesfiskare? Studien, som bygger på ett etnografiskt material som insamlats längs Sveriges västkust, visar att kustnära yrkesfiskare förväntas bli entreprenörer och maritima värdar i kustsamhällen. Yrkesfiskarna som deltar i studien erbjuder hummersafaris, öppnar restauranger och organiserar festivaler. De förmedlar även sina kunskaper om fisk, fiske och om fiskets kulturarv i mötet med besökare. Genom olika positioneringar försöker yrkesfiskarna forma sin roll som yrkesfiskare i den tjänsteinriktade ekonomin.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Tvärvetenskapliga studier

Nyckelord

  • Kustnära yrkesfiske, diversifiering, småföretagande, positionering, hållbart fiske, småskaligt fiske, turismföretagande, lokal kunskap, kust, värdskap, servicearbete, tjänster, yrkesroll, kulturanalys, etnografi, diskursteori, autenticitet, entreprenörskap
Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
Sponsorer för avhandling
  • FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Tilldelningsdatum2019 sep 13
UtgivningsortLund
Utgåva1st
Förlag
  • Lund University
Tryckta ISBN978-91-7895-187-1
Elektroniska ISBN 978-91-7895-188-8
StatusPublished - 2019 aug 21
PublikationskategoriForskning

Bibliografisk information

Defence details Date: 2019-09-13 Time: 13:15 Place: U203, Universitetsplatsen 2, Helsingborg External reviewer(s) Name: Heldt Cassel, Susanna Title: Professor Affiliation: Högskolan Dalarna ---

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data

Related projects

Malin Andersson, Fredrik Nilsson & Cecilia Fredriksson

2010/09/012015/04/01

Projekt: AvhandlingTvärvetenskaplig forskning, Individuellt forskningsprojekt

Visa alla (1)