La Vie de saint Germer et la vie de saint Josse de Pierre de Beauvais. Deux poèmes du XIIIe siècle, publiés avec introduction, notes et glossaire.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Abstract

Popular Abstract in Swedish
S:t Germer och s:t Josse var två helgon som levde i norra Frankrike på 600-talet. Deras liv nedtecknades ganska kort tid efter deras död i tre olika versioner av författare som skrev på latin. I början av 1200-talet sammanställde Pierre de Beauvais detta material till två diktverk på franska, skrivna på åttastavig vers, 874 respektive 820 versar. Avhandlingen är en kritisk utgåva av denna fornfranska text. I arbetet finns också en resumé av helgonens liv på modern franska, en studie av författarens språk och verskonst, förklarande noter, förteckning över egennamn och en ordlista.

Detaljer

Författare
  • Nils-Olof Jönsson
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Språk och litteratur

Nyckelord

Originalspråkfranska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
  • [unknown], [unknown], handledare, Extern person
Tilldelningsdatum1997 apr 5
Förlag
  • Lund University Press
Tryckta ISBN91-7966-409-1
StatusPublished - 1997
PublikationskategoriForskning