Langdistansebinding i norsk er logoforisk

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Abstract

Det er kjent fra før at langdistansebinding av refleksive pronomen forekommer
i norsk. Fenomenet har blitt kobla til logoforisitet, men det har også blitt hevda
at langdistanse binding er mulig i visse ikke-logoforiske kontekster. I denne artikkelen
argumenterer jeg for at langdistansebinding i norsk alltid er logoforisk,
og at det samme gjelder for mellomdistansebinding. Det er bare lokal binding
som ikke krever en logoforisk kontekst.
Jeg antar videre at i logoforiske kontekster blir relasjonen mellom en
antesedent og et refleksivt pronomen formidla av en logoforisk operator, samt
at setninger med rotegenskaper inneholder operatorer som representerer
henholdsvis den virkelige eller implisitte taleren og den virkelige eller implisitte
mottakeren. Disse operatorene gir opphav til dependanserelasjoner som i visse
tilfeller krysser bindingsrelasjonene, med det resultatet at konstruksjonen blir
lite akseptabel. Sammen med egenskapene hos det lokale subjektet kan disse
dependanserelasjonene forklare mye av den variasjonen i akseptabilitet som en
kan observere ved langdistansebinding i norsk.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Språkstudier

Nyckelord

  • langdistansebinding, logoforisitet, refleksive pronomen, partisipant - operatorer, V2.
Originalspråknorska
Sidor (från-till)27–58
Antal sidor32
TidskriftNorsk Lingvistisk Tidsskrift
Volym38
Utgåva nummer1
StatusPublished - 2020 jun
PublikationskategoriForskning
Peer review utfördJa