Lärandemål i Bolognaprocessen applicerade på kursen Kvalificerad webbhantering för humanister och samhällsvetare

Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Biblioteks- och informationsvetenskap

Nyckelord

Originalspråksvenska
StatusPublished - 2006
PublikationskategoriPopulärvetenskap