Laurentiistiftelsen i Svenska kyrkan under 50 år

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Bibtex

@misc{e203fad0cb414a9f9d17cdbcaa96496a,
title = "Laurentiistiftelsen i Svenska kyrkan under 50 {\aa}r",
abstract = "I denna artikel visas hur Laurentiistiftelsen i Lund som studenthem och gudstj{\"a}nstgemenskap vuxit fram ur och verkat inom och i relation till Svenska kyrkan. Dess historia speglas i Svenska kyrkans. Stiftelsen varit ett tecken (p{\aa} Kristi n{\"a}rvaro, p{\aa} tro och p{\aa} den icke-territoriella gemenskapens m{\"o}jlighet), ett l{\"o}fte (om en framtid och ett hopp, om n{\aa}d och f{\"o}rl{\aa}telse) och en g{\aa}va (till studenterna, till staden Lund och till Svenska kyrkan). Fr{\aa}gan st{\"a}lls ocks{\aa} hur g{\aa}van tagits emot.",
author = "Anders Jarlert",
note = "The information about affiliations in this record was updated in December 2015. The record was previously connected to the following departments: Centre for Theology and Religious Studies (015017000)",
year = "2001",
language = "svenska",
volume = "2001",
pages = "2--8",
journal = "Meddelande fr{\aa}n Laurentiistiftelsen [omslagsrubrik: F{\"o}redrag vid Laurentiistiftelsens studenthems 50-{\aa}rsjubileum den 12 augusti 2000]",
publisher = "Laurentiistiftelsen",

}