Law and Spatial Planning. Socio-legal Perspectives on the Development of Wind Power and 3G Mobile Infrastructures in Sweden

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Abstract

Popular Abstract in Swedish
Denna sammanläggningsavhandling i fysisk planering visar hur viktig rättens och juridikens roll är för planeringen och styrning av landskap och miljö, och de fall som studerats och analyserats är den svenska utbyggnaden av 3G-infrastruktur och vindkraften. Utifrån ett rättssociologiskt planeringsperspektiv visar Stefan Larsson (som också disputerat i rättssociologi tidigare) på hur implementering och planering av denna specifika typ av infrastruktur kunde förbättras med ett mer empiriskt förhållningssätt till rätten, rättsliga förändringar och dess konsekvenser.

Avhandlingen består av en relativt omfattande kappa som summerar och mer helhetsmässigt analyserar fem efterföljande vetenskapliga artiklar. Tre genomgående perspektiv styr upplägg och analys: Nivåer i beslutsfattandet; legitimiteten hos olika kunskapstyper; och skillnaden mellan det formella upplägget och det praktiska utfallet. Genom att samla in och gå igenom en stor mängd bygglov för 3G-master, ett urval av miljötillstånd för vindkraft som överklagats, intervjuer med nyckelaktörer samt lagstiftningsförändringar visar Larsson på hur en rättsligt retoriska tillvänjning sker vid överklagandeärenden, hur expertbaserad kunskap övertrumfar lekmannakunskap, och hur de olika samhällsnivåerna kunde interagera och informera varandra bättre i planering och implementering av nämnda typ av infrastrukturer.

Detaljer

Författare
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning
  • Arbetslivsstudier

Nyckelord

Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
Tilldelningsdatum2014 sep 15
Förlag
  • Blekinge Institute of Technology
Tryckta ISBN978-91-7295-286-7
StatusPublished - 2014
PublikationskategoriForskning

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data

Related projects

Visa alla (1)