Leetocracy: Political participation, social network sites and inequality

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Abstract

Popular Abstract in Swedish
Kan sociala nätverkssajter eller sociala medier som Facebook och Twitter göra att det politiska deltagandet i samhället blir med jämlikt - både med avseende på vilka personer som deltar och med avseende på hur själva engagemanget organiseras? Denna avhandling innehåller sex artiklar som studerar detta med tyngdpunkt på politiskt deltagande i Sverige, samt en introduktionsartikel (eller kappa) som sammanfattar de viktigaste argumenten i artiklarna och försöker ge en övergripande bild av det vetenskapliga problemet.

Avhandlingens slutsatser kan sammanfattas sålunda: att man kan använda sociala nätverkssajter för att engagera sig politiskt tycks inte leda till att lågutbildade eller sådana som är mindre intresserade av politik än andra plötsligt engagerar sig. Även om deltagandet i de sociala medierna har lett till att många unga människor har engagerat sig, är dessa också ännu mer högutbildade än sådana som deltar på andra vis. Och de nätverksbaserade politiska kampanjer som har blivit vanligare i spåren av de digitala mediernas frammarsch präglas av hierarkier, precis som traditionella organisationer. Det som förändras är snarare formerna för deltagande än vem det är som känner sig manad att delta.

Om vi är intresserade av politisk jämlikhet, kan vi inte se sociala nätverkssajter I SIG som ett sätt att bidra till detta; politisk jämlikhet kan inte skiljas jämlikhet i termer av materiellt välstånd eller utbildning. Däremot står det klart att sociala nätverkssajter och sociala medier har vuxit fram som viktiga och effektiva instrument för alla som är intresserade av att organisera sig och förändra samhället.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Statsvetenskap

Nyckelord

Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
Tilldelningsdatum2013 maj 3
Förlag
  • Department of Political Science, Lund University
Tryckta ISBN978-91-7473-455-3
StatusPublished - 2013
PublikationskategoriForskning

Bibliografisk information

Defence details Date: 2013-05-03 Time: 10:15 Place: Stora Hörsalen, IKDC, Sölvegatan 26, Lund External reviewer(s) Name: Anduiza, Eva Title: Associate professor Affiliation: Universitat Autònoma de Barcelona ---

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data

Relaterad forskningsoutput

Nils Gustafsson, 2012, I : New Media & Society. 14, 7, s. 1111-1127

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Nils Gustafsson & Breindl, Y., 2010, Nexus. New Intersections in Internet Research. Araya, D., Breindl, Y. & Houghton, T. J. (red.). Peter Lang Publishing Group

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Askanius, T. & Nils Gustafsson, 2010, I : Interface: a journal for and about social movements. 2, 2, s. 23-41

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (4)