Legal and Governing Strategies - Towards a Law of Sustainable Development

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Fler filtreringsmöjligheter
  1. Utvägar, Mistra

    Anna-Lisa Linden, Erika Jörgensen Blücher, Håkan Hydén, Matthias Baier, Minna Gillberg & Per Wickenberg

    2002/01/012004/01/01

    Projekt: Forskning