Light, Comfort and Joy: User experience of light and darkness in Swedish homes

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Abstract

Avhandlingen undersöker användares upplevelser och beteende kopplat till belysning, ljusarmaturer och fönsteröppningar i svenska hem såväl dag som natt. En kombinerad undersökningsstrategi används där både kvantitativt och kvalitativt material samlats in i fält och i en fullskalemodell av en lägenhet. I avhandlingen identifieras flera motiv bakom boendes ljusrelaterade beteende och val samt faktorer som hjälper eller försvårar de önskade ljus- och mörkerförhållandena. Fynden pekar på att forskare och praktiker måste ta särskild hänsyn till följande punkter, där den första kan tyckas vara uppenbar men ändå inte är det:
• användarnas behov och upplevelser när ny belysningsteknik utvecklas,
• komfort när det gäller belysningssystem som bygger på bärbar teknik,
• att fönsteröppningar kräver flera lager (t ex utvändiga solskydd, persienner, gardiner) för att reglera sol och dagsljus, mörklägga och hindra insyn,
• att tänd belysning i tomma rum i hemmet kan fylla en funktion och inte behöver räknas som ljussvinn.

Huvudbudskapet är att den fysiska innemiljön kan bli bättre på att stötta boendes behov av regelbundet ljus och mörker under dygnet samt boendekomfort. Fastighetsutvecklare och belysningstillverkare har ett stort ansvar även om boende i svenska hem väljer och sätter upp flertalet ljusarmaturer. Forskning om inomhusbelysning i hemmet bör i framtiden breddas och även omfatta inomhusbelysningens effekter på miljön utanför efter att solen gått ner.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Tillämpad psykologi
  • Teknik och teknologier

Nyckelord

  • Boende, Belysning, Fönsteröppningar, Användarupplevelse, Teknikacceptans, Kombinerad metod
Bidragets titel på inmatningsspråkLjus, fröjd och komfort: Användares erfarenheter av ljus och mörker i svenska hem
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
Tilldelningsdatum2020 maj 25
UtgivningsortLund
Förlag
  • Department of Architecture and Built Environment, Lund University
Tryckta ISBN978-91-7740-122-3
Elektroniska ISBN978-91-7740-123-0
StatusPublished - 2020 apr 7
PublikationskategoriForskning

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data

Relaterad forskningsoutput

Visa alla (2)